Zgodovina Društva

1926

Ustanovitev

Na pobudo domačina Miha Košnjek in navdušenih sovaščanov so leta 1926 ustanovili PGD Britof, in sicer 24. oktobra. Britofljani so bili tedaj vključeni v PGD Predoslje. Društvo so ustanovili zato, ker je v tedanjem času prišlo do več namernih požarov. Ustanovili so torej svoje društvo in požarno stražo. Prvi poveljnik društva je bil Jože Pičman, prvi predsednik pa Andrej Pičman. Ob ustanovitvi je bilo v društvu 35 članov in 6 naraščajnikov, kar bi danes imenovali mladinci.
1927

Gradnja doma

Že v letu 1927 so šli v akcijo, zgraditi svoj dom je bil prvi cilj. Prostor oziroma parcelo za dom jim je podaril gostilničar in kmet Franc Gorjanc po domače "Šprajcar", pri katerem se je leta 1933 ob požaru smrtno ponesrečil prvi poveljnik društva Joža Pičman. Gradnja doma je potekala štiri leta, torej je bila slovesna blagoslovitev doma 1932. leta.
1934

Uprizoritev igre

Društvo je delovalo tudi na kulturnem področju. Prva igra je bila uprizorjena leta 1934 in sicer Krivoprisežnik. Glavno vlogo je odigral Franc Žirovnik, ki je bil tudi prvi tajnik v PGD Britof. Uprizorili so tudi Jurčičevega Domna in veselo igro Tri sestre.
1935

Nakup in blagoslov sv. Florjana

Vse akcije so seveda potekale prostovoljno, od zbiranja denarja do fizičnega dela. 26. maja leta 1935 so blagoslovili simbol gasilcev sv. Florjana, ki so ga kupili v Radovljici in so ga nato na dan blagoslovitve, s konjsko vprego prepeljali iz Kranja z železniške postaje v Britof.
1938

Nakup motorne brizgalne

Že v letu 1937 so šli v akcijo za nakup motorne brizgalne in jo že v letu 1938 slovesno predali v svoje namene. Prva motorna brizgalna je bila znamke "ILO".
1939

Pevski zbor

Leta 1939 so na predlog Franca Čimžarja ustanovili moški pevski zbor. Društvo je takoj po vojni nadaljevalo z delom. Prvi predsednik po vojni je bil Franc Lebar.
1940

Nakup cevi

V letu 1940 so kupili precej cevi in ustanovili nove skupine "naraščajnikov".
1941

Životarjenje

V času ustanovitve pa do 2. svetovne vojne je bilo narejeno za takrat tako majhen kraj, bi rekli skoraj nemogoče, vse s prostovoljnim delom in prispevki vaščanov. Žal se je v letu 1941 začela 2. svetovna vojna in gasilstvo v Britofu je životarilo, uradno pa je delovalo v Predosljah.
1952

Ustanovitev ženske desetine

Društvo je leta 1952 ustanovilo žensko desetino. Včlanilo se je kar 28 članic.
1953

Nakup dodatnega zemljišča

Ker pa so se gasilci preživljali od darov ljudi in članarine, so leta 1953 od Šprajcarja kupili še 1000 m2 zemlje, da so imeli svoj prostor za vaje in druge aktivnosti, veselice in podobno.
1954

Pionirska desetina

Leta 1954 pa so ustanovili pionirsko desetino, za kar pa je bilo tudi ogromno zanimanja.
1956

Prapor

Leta 1956 ob 30-letnici smo s ponosom razvili svoj prvi prapor.

Gasilci odveč? Prvo gasilsko vozilo

V letih 1956 in 1957 smo bili gasilci s strani krajevnih oblastnikov šikanirani in povsem odveč, zahtevali so celo, da zapustimo dom in se priključimo v Predoslje, saj je pravzaprav delo gasilcev preživeto in podobno. Seveda nismo popustili in smo trmasto vztrajali in obdržali društvo v Britofu. Morali pa smo odstraniti kip sv. Florjana s pročelja doma in odstopiti prostor za družbene namene, kot je bilo rečeno. Zaradi boljše gibljivosti smo v Mengšu naročili prvo gasilsko vozilo in sicer na konjski pogon za hitrejše intervencije ob morebitni potrebi.
1963

Graditev stolpa

Leta 1963 smo podrli star dotrajan gasilski lesen stolp in zgradili zidanega.
1965

Gasilska sirena

Kupili smo tudi gasilsko sireno, in sicer leta 1965.
1970

Nova motorna brizgalna

Pokazala se je tudi nova potreba po novi brizgalni, ki smo jo kupili leta 1970, in sicer znamke Rosenbauer.
1976

Obnova in širitev doma

Kar naenkrat pa je bil dom premajhen in potreben obnove in razširitve. S prenovo smo začeli leta 1976. Z delom smo začeli v mesecu aprilu, končali pa v mesecu juliju. Narejenih je bilo okoli 3500 prostovoljnih ur dela. Dokončno smo se morali posloviti od simbola gasilcev sv. Florjana katerega smo začasno oddali v varstvo naši podružnični cerkvi sv. Tomaža v Britofu.
1977

Nakup kombija

V letu 1977 smo se posodobili in od policije kupili kombi, ter ga preuredili v orodno vozilo za potrebe gasilcev.
1978

Pionirska motorna brizgalna

V letu 1978 pa smo kupili prvo pionirsko motorno brizgalno.
1985

Povišanje stolpa ter zbiranje prispevkov za nakup orodnega vozila

Leta 1985 smo povišali stolp in uredili sanitarije. V tem letu je stekla akcija za nakup novega orodnega vozila.
1986

Orodno vozilo sprejeto v uporabo

Leta 1986, ob 60-letnici pa je bilo vozilo sprejeto v uporabo. Želeli smo zgraditi protipožarne bazene, vendar nam ni uspelo, saj nikjer v Britofu nismo dobili gradbene dokumentacije za gradnjo. Ker nam bazena ni bilo usojeno zgraditi, smo začeli razmišljati o avtocisterni.
1992

Osamosvojitev ter izgradnja garaže

Ob osamosvojitvi, torej leta 1992, ob nastanku samostojne države, smo se na novo lastninsko preoblikovali in na novo sprejeli statut društva. Za avtocisterno pa smo najprej zgradili garažo.
1993

Nakup avtocisterne in mono črpalke. Nesreča z orodnim vozilom

Leta 1993 smo kupili avtocisterno in mono črpalko, vse seveda z donacijami krajanov. Za nas je bilo leto 1993 tragično. Pri vožnji v Šenčur na gasilsko tekmovanje pionirjev nas je v vasi pred Miljami, brezbrižni voznik tovornjaka zrinil s ceste. Na srečo mladi pionirji niso bili usodno poškodovani, kljub temu, da je bilo vozilo popolnoma uničeno.
1994

Zamenjava strehe

Leta 1994 smo na domu zamenjali streho z novo trimo kritino. Ob 65 letnici se je v obnovljeni dom vrnil tudi naš zaščitnik sv. Florjan in ob tem smo s pomočjo krajanov predali svojemu namenu novo orodno vozilo.
1996

Nov prapor ter obnova fasade

V letu 1996 smo kupili tudi nov prapor in ga slovesno razvili ob 70 letnici društva. Za 70. obletnico društva smo obnovili tudi fasado na domu in tako polepšali praznovanje.
2000

Avtocisterna

V letu 2000 smo dobili za nas novo avtocisterno, ki smo jo prejeli od JZ GRS Kranj, kar gre seveda zahvala tudi direktorju zavoda tovarišu Osojniku. Bila pa je potrebna temeljite prenove, ki jo je izvedel g. Brunjak iz Ilirske Bistrice. Pomagala nam je tudi GZ MO Kranj in seveda kot vedno, največ krajani!
2001

75 letnica društva ter prevzem prenovljene avtocisterne

Leta 2001 smo slovesno praznovali 75-letnico društva. Slovesno smo prevzeli v uporabo novo avtocisterno. Velik poudarek pa smo dali na samo praznovanje, saj so slovesnosti potekale cel teden, od prikaznih vaj, do sektorske vaje in srečanja veteranov GZ MO Kranj. Staro avtocisterno pa smo darovali v Bosno, kjer so jo z veseljem sprejeli. V letu 2001 smo kupili tudi nov agregat. Poseben poudarek pa smo namenili gasilski operativi, saj so bile vaje vedno dobro obiskane, žal pa nam malo manj uspeva na raznih tekmovanjih.
2002

Požar v vasi

Januarja v letu 2002 smo imeli tudi požar v vasi (pri Kovarju) in prvič uspešno uporabili avtocisterno. Domači gasilci so se ob gašenju dobro izkazali. V tem letu je bil poudarek na nakup oz. izpopolnitvi opreme in gasilskem izpopolnjevanju.
2006

80. letnica društva, novo vozilo

Že smo pri  80-letnici društva, ki smo jo praznovali leta 2006. Ob tej priliki smo kupili novo vozilo za prevoz moštva Renault Traffic.
2008

Tekmovanje gasilska disciplina – Fire Combat

Leta 2008 smo gasilci Britof prvi izvedli tekmovanje Fire Combat za prostovoljne gasilce v Sloveniji. Sedaj je to tekmovanje pod okriljem Gasilske zveze Slovenije.
2009

Obnova notranjosti gasilskega doma

Leta 2009 je bila s pomočjo odbora KS Britof-Orehovlje temeljito obnovljena notranjost gasilskega doma, od menjave nekaterih inštalacij do obnove sten ter talnih oblog.
2012

Širjenje parkirišča

V letu 2012 smo izdatno razširili parkirišče pred gasilskim domom.
2013

Obnova strehe

Zelo pomemben dogodek pa je temeljita obnova strehe saj je staro kritino že močno načel zob časa. Za izdatno finančno pomoč je bil takrat zaslužen odbor KS Britof-Orehovlje.
2015

Novo vozilo GV-1

V letu 2015 smo s pomočjo programa nabave vozil pri MO Kranj pridobili novo vozilo tipa GV-1 za prevoz opreme ter moštva.  
2016

90. letnica društva – prevzem AED in vozila GV-1

Ob 90. letnici društva smo v sodelovanju z KS Britof—Orehovlje nabavili javno dostopen AED, ki je sedaj nameščen na pročelju gasilskega doma. Prav tako smo uradno prevzeli vozilo GV-1.

To je kratek kronološki opis 90 let dela gasilcev PGD Britof. Veliko dela je bilo opravljenega, zato vsa zahvala vsem, ki nam društvo nekaj pomeni in vsem, ki na kakršen koli način pripomorete k nemotenemu delovanju.

X